Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 953 trường THPT Liễn Sơn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
38
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 953 trường THPT Liễn Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 953 trường THPT Liễn Sơn

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh lớp 11 đang chuẩn bị có bài kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 953 trường THPT Liễn Sơn. Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu trong bộ sưu tập nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 953 trường THPT Liễn Sơn

Dưới đây là nội dung được trích trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 953 trường THPT Liễn Sơn.

I. Choose from the four given options (marked A, B, C or D) one best solution to make a sentence from the given prompts.
01. weather / place / camping / in / for / fine / a / is / good / Hyde Park/.
A. Hyde Park is a good place in fine weather for camping.
B. Hyde Park is a good place for camping in fine weather.
C. Hyde Park is in fine weather a good place for camping.
D. Hyde Park is for camping a good place in fine weather.
02. their / airport / to / do / will / they / go / meet / tomorrow / the / son/.
A. They will go to meet their son tomorrow to the airport
B. They will go to meet their son to the airport tomorrow
C. They will go tomorrow to the airport to meet their son.
D. They will go to the airport to meet their son tomorrow.
03. used / tea / my / to /drink / parents / after / dinner/.
A. My parents used to drink tea after dinner. B. My parents used to drink after dinner tea.
C. My parents used to drink dinner tea after. D. My parents used to dinner after drink tea.
II. Choose from the four given options (marked A, B, C or D) the one that has the underlined part pronounced differently from the others of the same group.
04. A. chalk B. chair C. teacher D. chemistry
05. A. learned B. arrived C. disabled D. retarded
06. A. manage B. cake C. hate D. mate
III. Choose from the four given options (marked A, B, C or D) the best one that make each of the following incomplete sentences grammatically and meaningfully right.
07. Most of the experiments are carried out in_______.
A. schools
B. libraries
C. factories
D. laboratories

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh mã đề 953 trường THPT Liễn Sơn. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản