Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 41 đề thi

0
1.078
lượt xem
75
download
Xem 41 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014

Để đạt được kết quả cao trong bài kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 11, các em đừng quên tham khảo bộ sưu tập 40 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014 của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

PRONUNCIATION
I. Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

1. A. announce B. annual C. award D. among
2. A. university B. student C. volunteer D. museum
3. A. problem B. sponsor C. wonderful D. enjoy
4. A. reciting B. spirit C. stimulate D. winner
GRAMMAR AND VOCABULARY
II. Choose the best answer for each of the following sentences:

5. I am looking forward to ............... from you by Friday.
A. have heard
B. hearing
C. hear
D. heard
6. These ................... come from a high school near here.
A. volunteer
B. volunteers
C. voluntarily
D. voluntary
7. ................ is one of her hobbies.
A. To sing
B. Sing
C. Sang
D. Singing
8. They had a really good chance of winning the national ................
A. compete
B. competition
C. competitor
D. competitive

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014!
Đồng bộ tài khoản