Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh trường THPT Phú Riềng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
13
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh trường THPT Phú Riềng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh trường THPT Phú Riềng

Để củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm được cấu trúc ra đề thi và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành trong kỳ thi sắp tới. Hãy tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh trường THPT Phú Riềng. Hy vọng rằng BST sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh trường THPT Phú Riềng

Dưới đây là nội dung được trích trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh trường THPT Phú Riềng.

*Choose the best answer (A, B,C or D) to fill in the blanks from 1 to 4.
The History of Film

The world’s first film was shown in 1895 by two French brothers, Louis and Auguste Lumiere. Although it only ……1…… of short, simple scenes, people loved it and films have ……2…… popular ever since. The first films were silent, with titles on the screen to explain the story. Soon the public had their favourite actors and actresses and, in this ……3…… the first film starts appeared. In 1927, the first film with sound, was shown and from then on, the public would only accept this kind of film. Further improvements continued, particularly in Amerrican……4…… proceduced 95% of all films. national film industries.
Câu 1: A. held B. contained C. consisted D. belonged
Câu 2: A. kept B. been C. gone D. made
Câu 3: A. reason B. method C. result D. way
Câu 4: A. when B. where C. which D. who
Câu 5: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.
A. stopped
B. watched
C. cooked
D. learned
Câu 6: I can't stand people with no.........of humour.
A. ability
B. spirit
C. keenness
D. sense

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh trường THPT Phú Riềng. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản