Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tin học trường THPT Bùi Thị Xuân năm 2013 - 2014

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
55
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tin học trường THPT Bùi Thị Xuân năm 2013 - 2014

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tin học trường THPT Bùi Thị Xuân năm 2013 - 2014

Nhằm tạo thuận lợi cho học sinh ôn tập, làm quen với dạng đề bài kiểm tra, Thư viện eLib.vn giới thiệu các đề minh họa, đề thi của những kì thi năm trước để giáo viên và học sinh tham khảo. Mặc dù Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tin học trường THPT Bùi Thị Xuân năm 2013 - 2014 sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tin học trường THPT Bùi Thị Xuân năm 2013 - 2014

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tin học trường THPT Bùi Thị Xuân năm 2013 - 2014:

01: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình là:
A. Tên chương trình, thân chương trình
B. Bảng chữ cái, tên chương trình, cú pháp
C. Tên chương trình, cú pháp, biến
D. Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa
02: Trong ngôn ngữ Pascal, hằng và biến khác nhau cơ bản như thế nào?
A. Hằng là đại lượng mà giá trị không thể thay đổi được trong quá thực hiện chương trình, biến là đại lượng mà giá trị của chúng có thể thay đổi được trong chương trình.
B. Hằng và biến là hai đại lượng mà giá trị đều có thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình.
C. Hằng không cần khai báo còn biến phải khai báo, hằng không có tên còn biến có tên.
D. Hằng và biến bắt buộc phải khai báo.
03: Tên nào sau đây trong Pascal không hợp lệ?
A. hoten B. ho_ten
C. ho-ten D. hoten1
04: Biểu diễn số thực không hợp lệ trong Pascal?
A. 12345 B. 12,345
C. 1.2E-3 D. -12.34
05: Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Phần tên chương trình không nhất thiết phải có.
B. Phần khai báo có thể có hoặc không.
C. Phần thân chương trình có thể có hoặc không.
D. Phần khai báo thư viện có thể có hoặc không.

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tin học trường THPT Bùi Thị Xuân năm 2013 - 2014 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản