Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tin học trường THPT Lý Thường Kiệt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
93
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tin học trường THPT Lý Thường Kiệt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tin học trường THPT Lý Thường Kiệt

Đề kiểm tra 1 tiết đòi hỏi các em không những nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa mà còn phải biết tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu tham khảo bên ngoài. Xuất phát từ thực tế đó, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tin học trường THPT Lý Thường Kiệt. Chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tin học trường THPT Lý Thường Kiệt

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tin học trường THPT Lý Thường Kiệt:

Phần trắc nghiệm: (6 điểm) (Học sinh khoanh tròn vào phương án đúng nhất)
Câu 1:
Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào là từ khóa trong NNLT Pascal?
A. Integer B. Var C. Sqrt D. Writeln
Câu 2: Trong các tên sau, tên nào được đặt đúng theo quy tắc đặt tên trong NNLT Pascal?
A. Ho ten B. Ho-ten1 C. Ho_ten D. 1hoten
Câu 3: Trong NNLT Pascal, khẳng định nào sai trong các khẳng định sau?
A. Phần thân chương trình có thể có hoặc không
B. Phần khai báo có thể có hoặc không
C. Phần thân chương trình nhất thiết phải có
D. Phần tên chương trình không nhất thiết phải có
Câu 4: Trong NNLT Pascal, giả sử x := a/b; thì x phải khai báo kiểu dữ liệu nào sau đây?
A. Byte B. Word C. Integer D. Real
Câu 5: Trường hợp nào sau đây không phải là lệnh gán trong NNLT Pascal?
A. a := 10; B. a+b := 10; C. cdef := 50; D. a := a*2;
Câu 6: Trong NNLT Pascal, Biểu thức: 25 mod 3 + 5 / 2 * 3 có giá trị là:
A. 8.5 B. 15.0 C. 15.5 D. 8.0
Câu 7: Trong NNLT Pascal, phát biểu nào sau đây là đúng với câu lệnh rẽ nhánh If… then…?
A. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các lệnh phải đặt giữa hai dấu ngoặc đơn
B. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các lệnh phải đặt giữa Begin và End
C. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các lệnh phải đặt giữa Begin và End.
D. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các lệnh phải đặt giữa Begin và End;
Câu 8: Trong NNLT Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?
A. If a=5 then a:= d+1; else a:= d+2; C. If a=5 then a= d+1 else a= d+2;
B. If a=5 then a:= d+1 else a:= d+2 D. If a=5 then a:= d+1 else a:= d+2;

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tin học trường THPT Lý Thường Kiệt bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản