Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Toán phần Hình học đề A trường THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh năm 2012-2013

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
200
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Toán phần Hình học đề A trường THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh năm 2012-2013

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Toán phần Hình học đề A trường THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh năm 2012-2013
Mô tả bộ sưu tập

Cùng tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Toán phần Hình học đề A trường THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh năm 2012-2013, với đề thi này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm tốt bài kiểm tra 1 tiết cũng như các kì thi khác đạt kết quả tốt nhất.

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Toán phần Hình học đề A trường THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh năm 2012-2013

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Toán phần Hình học đề A trường THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh năm 2012-2013
Tóm tắt nội dung

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Toán phần Hình học đề A trường THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh năm 2012-2013 được trích từ tài liệu:

 Câu 1 (3điểm)
a/ Định nghĩa phép đồng dạng tỉ số k > 0
b/ Cho phép vị tự tâm o tỉ số k biến điêm M thành và phép vị tự tâm o tỉ số k biến điểm thành điểm M”. Chứng minh phép biến hình trên biến M thành M” cũng là phép vị tự
Câu 2 (6 điểm) Trong mặt oxy cho đường thẳng d và đường tròn © lần lượt có phương trình
a/ Tìm tọa độ tâm I và bán kính của đường tròn ©
b/ Tìm phương trình đường tròn là ảnh của © qua phép vị tự tâm o tỉ số k = - 2
c/ Tìm phương trình dường thẳng là ảnh của d qua phép quay tâm o góc quay .
Câu 3 (1điểm). Trong mp xoy xét phép biến hình F biến mỗi điểm M(x;y) thành chứng minh F là một phép đồng dạng.

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Toán phần Hình học đề A trường THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh năm 2012-2013 bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản