Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh đề số 6 năm 2012-2013

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
18
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh đề số 6 năm 2012-2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh đề số 6 năm 2012-2013

Ôn tập với bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh đề số 6 năm 2012-2013, giúp các em làm quen với cấu trúc đề kiểm tra, ôn tập thêm nội dung lý thuyết, tiếp cận với một số dạng đề chuẩn. Từ đó rút ra kinh nghiệm cũng như nâng cao kỹ năng giải đề. Ngoài ra, bộ đề kiểm tra này sẽ là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh đề số 6 năm 2012-2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh đề số 6 năm 2012-2013. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

I. Which word has the different stress pattern from the rest?
1.

A. university
B. carefully
C. application
D. economic
2.
A. director
B. manager
C. receptionist
D. policeman
II. Which word has the underlined part pronounced differently from the rest?
1.

A. physical
B. primary
C. willing
D. divide
2.
A. visited
B. watched
C. stopped
D. worked
3.
A. know
B. whom
C. sweet
D. two
III. Choose the best answer to fill in each blank.
1.

Today many serious childhood diseases ___________ by early immunization.
A. are preventing
B. can prevent
C. prevent
D. can be prevented
2.
The photos ___________ in London Studio last week.
A. took
B. were taken
C. have taken
D. have been taken
3.
___________ by your father?
A. Did that book written
B. Did that book write
C. Was that book be writing
D. Was that book written
4.
If he ___________ the money, he wouldn’t be in the prison now.
A. didn’t steal
B. doesn’t steal
C. hasn’t stolen
D. hadn’t stolen

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh đề số 6 năm 2012-2013 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản