Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh mã đề 624 trường THPT Liễn Sơn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
48
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh mã đề 624 trường THPT Liễn Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh mã đề 624 trường THPT Liễn Sơn

Để đạt được kết quả cao trong các kỳ thi, các em đừng quên tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh mã đề 624 trường THPT Liễn Sơn của Thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh mã đề 624 trường THPT Liễn Sơn

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung lấy ra từ BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh mã đề 624 trường THPT Liễn Sơn.

I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently. Identify your answer by circling the corresponding letter A, B, C, or D.
01.A. alcohol B. pollution C. doctor D. ordinary
02.A. alcohol B. survival C. cancer D. mankind
03.A. successful B. surgery C. survival D. pollution
04.A. death B. disease C. overeating D. treatment
05.A. prevention B. psychology C. pneumonia D. psychiatrist
II. Choose from the alternatives given (marked A, B, C, and D) one best to complete each sentence. Identify your answers by circling the corresponding letter A, B, C, or D.
06. In the last minute, David ____________the ball to George and they scored one goal.
A. was kicking
B. kicked
C. kick
D. kicks
07. The food smells____________. Nobody wants to try it.
A. bad
B. well
C. good
D. badly
08. The farmers were working when they realized there was a small ____________along the field.
A. lake
B. fall
C. stream
D. pond

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh mã đề 624 trường THPT Liễn Sơn. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản