Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh mã đề 625 trường THPT Liễn Sơn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh mã đề 625 trường THPT Liễn Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh mã đề 625 trường THPT Liễn Sơn

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh mã đề 625 trường THPT Liễn Sơn. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hy vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn đạt kết quả cao cho kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh mã đề 625 trường THPT Liễn Sơn

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh mã đề 625 trường THPT Liễn Sơn dưới đây của chúng tôi.

I. Read the following passage and decide which word ( marked A, B, C, and D) best fits each of the blanks by circling its corresponding letter A, B, C, and D:
People in cities all over the world ( 26)__________ in supermarket. Who decides what you buy in the supermarket, you or the supermarket?
When you enter the supermarket, you see (27)__________ full of food. Maybe you go to the meat department first. There is some meat on sale with (28)__________ price and you want to find it. The manager of the supermarket knows where customers enter the meat department. The meat on sale is far away from where the customers enter. You have to walk by all the (29)__________ meat before you find the right meat you want. So maybe you will buy some of the more expensive meat instead of the meat on sale.
The (30)__________ department sells milk and milk products such as butter and cheese. Many customers like milk with (31)__________ fat. One store has three different containers of milk with the first says “1% fat” on the container, the second says “ 99% fat free” and the third says “1% fat” in big letters. As you can see, the milk is all the same but the costs (32)________ or less depending not much on the (33)_______ but how attractive it looks.
Most of the food in the supermarket look (34)__________ and then are (35)__________ . It all says “Buy me!” to the customers. “Buy me!” The supermarket tells you what to buy.
01.A. go B. shop C. work D. buy
02.A. butter B. milk C. dairy D. cheese
03.A. lower B. higher C. bigger D. more
04.A. lower B. taller C. higher D. better
05.A. more B. little C. higher D. much
06.A. size B. quantity C. quality D. style
07.A. boxes B. rooms C. shelves D. containers
08.A. fresher B. cheaper C. more expensive D. better
09.A. cheaper B. worse C. dearer D. better
10.A. more attractive B. attractive C. beautiful D. more beautiful

Chúng tôi mong rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh mã đề 625 trường THPT Liễn Sơn sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản