Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh mã đề 934 trường THPT Liễn Sơn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
24
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh mã đề 934 trường THPT Liễn Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh mã đề 934 trường THPT Liễn Sơn

Thư viện eLib xin gửi đến bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh mã đề 934 trường THPT Liễn Sơn, là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. Thư viện eLib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có sự chọn lọc nhằm giúp quý thầy cô và các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh mã đề 934 trường THPT Liễn Sơn

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh mã đề 934 trường THPT Liễn Sơn dưới đây của chúng tôi.

I. Choose the best option among A, B, C, D to complete each of the following incomplete sentences.
01.
It was not until she had arrived home ______ remembered her appointment with the doctor.
A. that she
B. when she had
C. and she
D. she
02. - “________ detective stories?” - “In my opinion, they are very good for teenagers.”
A. How about
B. Are you fond of
C. What do people feel about
D. What do you think about
03. The manager had his secretary ______ the report for him.
A. typed
B. type
C. to have typed
D. to type
04. They would ______ go by air than travel by train.
A. prefer
B. better
C. always
D. rather
05. Be ______ with what you have got, Mary.
A. suspicious
B. satisfied
C. humorous
D. interested

Chúng tôi mong rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Tiếng Anh mã đề 934 trường THPT Liễn Sơn sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản