Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 1 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
53
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 1 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 1 năm 2012 - 2013

Đồng hành cùng người học, đó là tiêu chí hàng đầu của thư viện eLib. Vì vậy, nhằm hỗ trợ các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì kiểm tra có thêm nhiều tài liệu học tập và luyện thi, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn trọn bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 1 năm 2012 - 2013. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 1 năm 2012 - 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 1 năm 2012 - 2013:

I. Chọn câu trả lời đúng nhất (3 điểm).
1.______ is your name?
A. Who
B. What
C. Where
D. How
2.That is ______ ruler.
A. a
B. an
C. the
D. I
3.______ ? Fine , thanks.
A. How are you
B. How old are you
C. What’s your name
D. What is this
4.There ______ five people in my family.
A. is
B. are
C. am
D. do
5.Is ______ your teacher? – Yes, it is
A. there
B. those
C. these
D. this
6.______ people are there in your family?
A. How many
B. What
C. How
D. When
7.How old is he? – He’s ______.
A. fifth
B. second
C. first
D. fifteen
8.What ______ he ______? – He’s an engineer.
A. does – do
B. do – does
C. do – do
D. does – does
9.Hoa brushes ______ teeth every morning.
A. his
B. her
C. my
D. your
10.Where do you live? ______.
A. I live in Hanoi
B. I'm at school
C. I'm twelve years old
D. I'm fine. Thanks
11.Tìm từ có cách phát âm khác ở phần gạch chân:
A. couches
B. benches
C. houses
D. tomatoes

Thư viện eLib mong rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 1 năm 2012 - 2013 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản