Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 10 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 10 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 10 năm 2012 - 2013

Trước khi đến với các kỳ thi quan trọng, các em luôn mong muốn làm quen với dạng đề, rèn luyện và nâng cao trình độ của mình. Biết được mong muốn trên, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo nên bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 10 năm 2012 - 2013. Hi vọng bộ đề thi sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 10 năm 2012 - 2013

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 10 năm 2012 - 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. (1 điểm)
1.
A. capital
B. country
C. vacation
D. city
2.
A. farm
B. bar
C. tall
D. car
3.
A. finger
B. lip
C. light
D. thin
4.
A. breakfast
B. seat
C. eat
D. teach
II. Chọn đáp án đúng. (3 điểm)
1.
He feels tired. He wants _____.
A. going bed.
B. to go to bed.
C. to go to the bed.
D. go bed.
2.
Bobby ______ big blue eyes.
A. is
B. are
C. have
D. has
3.
Which sentence is correct ?
A. Have you got any pencils?
B. Do you have any pencils?
C. You have any pencils?
D. A & B
4.
My grandfather ______ TV every night.
A. watches
B. watch
C. is watching
D. are watching
5.
There are some tall trees in front ______ my house.
A. in
B. of
C. at
D. on
6.
Phong buys small- sized shoes. His ______ are small.
A. fingers
B. eyes
C. hands
D. feet
7.
Akiko ______ the guitar now.
A. plays
B. playing
C. is playing
D. are playing
8.
Is there _______ tea left?
A. the
B. a
C. some
D. any
9.
_____ is a popular drink. It’s dark and rather sweet.
A. Orange juice
B. Mineral water
C. Cola
D. Lemonade

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 10 năm 2012 - 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản