Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
44
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013 (dạng đề trắc nghiệm) với nội dung được tuyển chọn kỹ càng từ các năm trước, thư viện eLib mong rằng sẽ là bộ đề thi quý giá giúp các em nắm vững kiến thức, nội dung trọng tâm để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013:

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (1 điểm)
1.
A. clothes
B. watches
C. benches
D. classes
2.
A. read
B. teacher
C. eat
D. ahead
3.
A. full
B. tube
C. blue
D. fruit
4.
A. hour
B. happy
C. high
D. hotel
II. Chọn đáp án đúng. (3 điểm)
1.
What do you do ______ your free time?
A. in
B. on
C. for
D. at
2.
Huy often ______ books before his bedtime.
A. to read
B. read
C. reads
D. is reading
3.
I like to keep fit at my local ______.
A. gym
B. restaurant
C. supermarket
D. pub
4.
Bobby often ______ the Internet for information.
A. plays
B. comes
C. goes
D. surfs
5.
They’re keen ______.
A. on learning cooking
B. in flying kites
C. of dogs
D. with playing squash
6.
- _____ countries do you want to visit? - Thailand, Singapore and Australia.
A. Where
B. When
C. Which
D. Why
7.
I’d like to ______ an appointment with the doctor.
A. take
B. make
C.have
D.B&C

Nhanh tay, tải miễn phí Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản