Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
29
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013. Mời các bạn tham khảo:

I. Chọn một từ khác loại với 3 từ còn lại. (1 điểm)
1.
A. one
B. two
C. three
D. twice
2.
A. sport
B. soccer
C. volleyball
D. basketball
3.
A. early
B. never
C. timely
D. late
4.
A. winter
B. spring
C. fall
D. holiday
II. Chọn đáp án đúng. (2 điểm)
1.
What _____ in the evening?
A. is your father often doing
B. your father is often doing
C. your father often does
D. does your father often do
2.
- ______ do you go for your holiday? - We go to Spain.
A. What
B. When
C. Why
D. Where
3.
Which sentence is closest in meaning to the following sentence?
Philip tries to keep fit.
A. He tries to stay in shape.
B. He tries to gain weight.
C. He tries to lose weight.
D. He tries to play sports.
4.
In my _____ time I go to evening classes to study English.
A. spare
B. vacant
C.blank
D.A&B
5.
_____ people are there in your family?
A. How
B. How long
C. How often
D. How many
6.
I always ______ the 7 o’clock train if I can.
A. hold
B. go
C. come
D. catch
7.
The apple pies smell ______!
A. wonderful
B. wonderfully
C. wonder
D. wonderfulness

Hi vọng, bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản