Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
207
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013
Mô tả bộ sưu tập

Trực tiếp ôn tập trên từng đề thi cụ thể, là phương pháp mà khá nhiều lớp học sinh vẫn dùng để ôn tập ở các mùa thi. Hiểu được điều đó, thư viện xin chia sẻ bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013 nhằm giúp các bạn học sinh quen dần với cấu trúc của đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề.

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013
Tóm tắt nội dung

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. Chọn câu trả lời đúng nhất (3 điểm).
1.Chọn từ (cụm từ) cần phải sửa trong câu sau: How many television are there inyour family?
A. many
B. television
C. are there
D. your
2.______ is that? - It’s Lan.
A. What
B. Who
C. Where
D. How
3.How ______ you spell your name?
A. is
B. are
C. do
D. does
4.Forty-four + twelve = ______
A. fifty-two
B. seventy-two
C. fifty-six
D. seventy-six
5.What are these? - They are ______.
A. bookselfs
B. a bookshelf
C. bookshelfes
D. bookshelves
6.Tìm từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với 3 từ còn lại:
A. telephone
B. eraser
C. stereo
D. family
7.Chọn từ (cụm từ) cần phải sửa trong câu sau:
Are there a tub and a shower in the bathroom?
A. Are
B. a
C.and
D. in
8.Tìm từ khác loại:
A. brother
B. engineer
C. teacher
D. doctor
9.I like ______ because I like to learn about the numbers.
A. Literature
B. Geography
C. History
D. Math
10.Tìm từ có cách phát âm khác:
A. this
B. that
C. thanks
D. they

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013!
Đồng bộ tài khoản