Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
63
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013

Thông qua việc giải từng đề thi cụ thể trong bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013 này sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập và nắm vững thêm các phần kiến thức đã được học. Chúng tôi hi vọng, bộ đề này là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại (1 điểm).
1.
A. name
B. classmate
C. afternoon
D. wash
2.
A. five
B.bye
C. night
D. thirteen
3.
A. mother
B. brother
C. doctor
D. come
4.
A. runs
B. stops
C. writes
D. looks
II. Chọn đáp án đúng (2,5 điểm).
1.
She _______ her face in the morning.
A. wash
B. washs
C. washes
D. to wash
2.
______ fruit does your father produce?
A. How much
B. How many
C. How long
D. How often
3.
The weather often ______ quickly.
A. change
B. changes
C. changing
D. to change
4.
A : "Do you like pop music?" B : "______."
A. I would
B. Yes, a lot
C. No, I like it
D. Yes, we are
5.
There is an English examination ______Friday , 11th December.
A. at
B. in
C. to
D. on
6.
She’s _____ grade 6.
A. in
B. at
C. on
D. off
7.
Ho Chi Minh city has a _____ of 3.5 million.
A. number
B. people
C. population
D. lot
8.
What time ______ back?
A. she comes
B. does she come
C. is she come
D. does she comes

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013!
Đồng bộ tài khoản