Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2014 - 2015

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 2 đề thi

0
162
lượt xem
15
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2014 - 2015

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2014 - 2015

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh lớp 6 đang chuẩn bị có bài kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2014 - 2015. Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu trong bộ sưu tập nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2014 - 2015

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2014 - 2015 của thư viện eLib dưới đây:

Bài 1: Chọn từ khác với phần còn lại. (1,0 mark) câu 0 là ví dụ
0 A. pencil B. student C. pen D. ruler
1. A. school B. teacher C. door D. classroom
2. A. mother B. brother C. father D. thanks
3. A. good night B.good afternoon C.good morning D. good evening
4. A. ten B.twelve C. eleven D. telephone
Bài 2: Chọn từ đúng hoàn thành câu (2.5 mark)
1………are my books
A. these B. there C. this D. that
2 How many ………are there
A.couches B.people C.bookshelves D. all A,B,C
3.This is my sister. ………..name is Ha
A.His B. Her C. My D. all A,B,C
4 Mr Ha is a doctor. …….is forty
A. She B.He C. Her D. His
5. I ……. eleven years old.
A. am B. is C. are D. all A,B,C
6. … are you? ~ I’m fine, thank you.
A. What B. Who C. How D. How old
7. I live ……. Le Loi Street.
A. in B. at C. to D. on
8. My father is ……. engineer.
A. a B. an C. one D. 
9. What … your father do? ~ He’s a doctor.
A. do B. is C. does D. are
10. Is this an …….?
A. ruler B. window C. door D. eraser

Hy vọng rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2014 - 2015 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản