Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Toán phần Hình học trường THCS Hồ Tùng Mậu

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
31
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Toán phần Hình học trường THCS Hồ Tùng Mậu

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Toán phần Hình học trường THCS Hồ Tùng Mậu

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài thi nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Toán phần Hình học trường THCS Hồ Tùng Mậu được thư viện eLib.vn sưu tầm và giới thiệu dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Toán phần Hình học trường THCS Hồ Tùng Mậu

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Toán phần Hình học trường THCS Hồ Tùng Mậu dưới đây:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm)
Câu 1. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A và B phân biệt ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số đường thẳng
Câu 2. Điểm A thuộc đường thẳng d được kí hiệu là:
A. A  d B. d  A C. A  d D. A d
Câu 3. Trên tia Ox vẽ hai đoạn thẳng OM và ON. Biết ON < OM khi đó:
A. O nằm giữa M B. M nằm giữa O và C. N nằm giữa O và D. Đáp án khác
Câu 4. Điểm E nằm giữa hai điểm M và N thì:
A. ME + EN = MN B. MN + EN = ME C. ME + MN = EN D. Đáp án khác
Câu 5. Tia còn được gọi là:
A. Đường thẳng B. Đoạn thẳng C. Điểm D. Nửa đường thẳng
Câu 6. ai tia chung gốc tạo thành một đường thẳng là:
A. Hai tia trùng nhau. B. Hai tia đối nhau.
C. Hai tia phân biệt. D. Hai tia không có điểm chung.
Câu 7. Đoạn thẳng có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau ?
A. Giới hạn ở một đầu B. Giới hạn ở hai đầu
C. Kéo dài mãi về một phía D. Kéo dài mãi về hai phía
Câu 8. Ba điểm M N P không thẳng hàng. Trong các câu sau, câu nào đúng ?
A. Đường thẳng MP đi qua N. B. Đường thẳng MN đi qua P.
C. M N P không cùng thuộc một đường D. M N P thuộc một đường thẳng thẳng
II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy điểm G thuộc tia Ox điểm thuộc tia Oy điểm I thuộc tia Oz điểm K thuộc tia Ot sao cho OG = 3cm O = 2cm, OI = 2OG, OK = 2OH.
Câu 2: (2 điểm)
Cho tia Ox. Trên tia Ox lấy điểm A và điểm B sao cho OA = 4cm, OB = 6cm.
a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao?
b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
Câu 3: (2 điểm)
Cho đoạn thẳng AB dài 10 cm và một điểm C thuộc đoạn thẳng AB. Biết AC = 5cm.
a) Chứng tỏ C là trung điểm của đoạn thẳng AB.
b) Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng AC.Tính độ dài đoạn thẳng CD.

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Toán phần Hình học trường THCS Hồ Tùng Mậu này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản