Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 1 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
81
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 1 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 1 năm 2012 - 2013

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh tuy không khó nhưng dạng câu hỏi có thể chưa quen thuộc với học sinh. Nên đòi hỏi các em dành thời gian làm quen với một số câu hỏi trong các dạng đề dưới đây để có thể hoàn thành tốt nhất bài làm của mình. Hiểu được điều này thư viện đã tổng hợp và giới thiệu với các em BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 1 năm 2012 - 2013. Mời các em cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 1 năm 2012 - 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 1 năm 2012 - 2013:

I. Choose the correct word or phrase to fill in each of the following sentences (5 points).
1.
What an _________ kitchen!
A. amaze
B. amazes
C. amazing
2.
A _________ takes care of sick people.
A. teacher
B. doctor
C. engineer
3.
Which is the _________ expensive in the shop?
A. more
B. most
C. the most
4.
_________ do you get up?
A. What
B. What time
C. Where
5.
There _________ a lot of books in our school library.
A. is
B. are
C. am
6.
Which is _________ river in Viet Nam?
A. longest
B. longer
C. the longest
7.
Ba never _________ to class early.
A. go
B. goes
C. going
8.
How _________ is it from here to the nearest station?
A. many
B. long
C. far
9.
My tooth doesn't stop hurting. I will go to see my _________.
A. writer
B. nurse
C. dentist
10.
I hope the _________ can repair my car quickly.
A. chemist
B. engineer
C. mechanic
11.
_________ a delicious smell!
A. What
B. Who
C. Where

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 1 năm 2012 - 2013 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản