Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 10 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
43
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 10 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 10 năm 2012 - 2013

Nhằm tạo thuận lợi cho học sinh ôn tập, làm quen với dạng đề bài kiểm tra, Thư viện eLib.vn giới thiệu các đề minh họa, đề thi của những kì thi năm trước để giáo viên và học sinh tham khảo. Mặc dù Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 10 năm 2012 - 2013 sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 10 năm 2012 - 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 10 năm 2012 - 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest. (1 point)
1.
A. changed
B. decided
C. improved
D. combed
2.
A. patient
B. poster
C. present
D. tool
3.
A. present
B. sew
C. scared
D. sensible
4.
A. cavity
B. type
C. surgery
D. tidy
5.
A. touch
B. catch
C. change
D. stomach
II. Choose the best answer. (2.5 points)
1.
Jane traveled to India by plane. She __________ by Air India.
A. flied
B. flew
C. fly
D. flown
2.
We were happy __________ them.
A. to seeing
B. to see
C. see
D. saw
3.
Will you let me __________ a photograph of you.
A. make
B. take
C. do
D. pull
4.
__________ people go to the movies now than ten years ago.
A. Few
B. Less
C. Fewer
D. Little
5.
I played volleyball __________.
A. every day
B. now
C. last week
D. next week
6.
Did you __________ anything here? Yes, I did.
A. buy
B. buying
C. bought
D. buyed
7.
She had a __________ because she ate too much candy.
A. headache
B. bad cold
C. toothache
D. sore eye
8.
When they __________ free, they often played with each other.
A. are
B. was
C. will be
D. were

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 10 năm 2012 - 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản