Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 11 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 11 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 11 năm 2012 - 2013

Thư viện eLib.VN chia sẻ miễn phí bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 11 năm 2012 - 2013. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 11 năm 2012 - 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 11 năm 2012 - 2013:

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest. (1 point)
1.
A. changed
B. decided
C. improved
D. combed
2.
A. patient
B. poster
C. present
D. tool
3.
A. present
B. sew
C. scared
D. sensible
4.
A. cavity
B. type
C. surgery
D. tidy
5.
A. touch
B. catch
C. change
D. stomach
II. Choose the best answer. (2.5 points)
1.
Jane traveled to India by plane. She __________ by Air India.
A. flied
B. flew
C. fly
D. flown
2.
We were happy __________ them.
A. to seeing
B. to see
C. see
D. saw
3.
Will you let me __________ a photograph of you.
A. make
B. take
C. do
D. pull
4.
__________ people go to the movies now than ten years ago.
A. Few
B. Less
C. Fewer
D. Little

Thư viện eLib mong rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 11 năm 2012 - 2013 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản