Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
40
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013

Để bài kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh được kết quả cao, ngoài việc tìm hiểu sâu và rộng phần kiến thức ra thì các bạn phải có chiến thuật riêng trong cách giải đề thi. Đây là bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013 được thư viện tổng hợp nhằm giới thiệu cho các bạn như một tư liệu tham khảo. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest. (1 point)
1.
A. cap
B. strange
C. absent
D. balance
2.
A. steam
B. spread
C. headache
D. healthy
3.
A. spinach
B. chopstick
C. stomach
D. cheap
4.
A. popular
B. problem
C. product
D. comb
5.
A. cyclist
B. ocean
C. surface
D. nice
II. Choose the best answer. (3 points)
1.
She doesn’t like pork, and ________does her uncle.
A. either
B. so
C. neither
D. too
2.
You must drink ________water every day.
A. much
B. many
C. a few
D. a little
3.
He was busy yesterday and ________were his brothers.
A. either
B. so
C. neither
D. too
4.
- Which do you prefer, sports or video games?
- __________________
A. I don’t prefer video games.
B. I don’t prefer sports.
C. I prefer sports than video games.
D. I prefer sports to video games.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013!
Đồng bộ tài khoản