Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 13 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
38
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 13 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 13 năm 2012 - 2013

Với mong muốn các em đạt kết quả tốt trong các kì kiểm tra. Thư viện eLib chúng tôi tổng hợp và biên tập rõ ràng các Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 13 năm 2012 - 2013 thành bộ sưu tập dưới đây giúp các bạn dễ dàng ôn tập, không mất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm tư liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 13 năm 2012 - 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 13 năm 2012 - 2013 của thư viện eLib dưới đây:

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest. (1 point)
1.
A. allow
B. follow
C. blow
D. know
2.
A. pear
B. wear
C. pearl
D. bear
3.
A. danger
B. behave
C. basket
D. baseball
4.
A. soon
B. room
C. moon
D. foot
II. Choose the best answer. (3 points)
1.
I’m not sure where Tom is. He _________ be in the school canteen.
A. must
B. should
C. might
D. can
2.
- We don’t have a TV at our place.
- _________?
A. Why so
B. Why not
C. Why not so
D. Why don’t you
3.
_________ did she go to the dentist last week?
A. When
B. What
C. Why
D. Who
4.
They kept _________ touch _________ letters.
A. in / by
B. on / by
C. in / with
D. on / with

Hy vọng rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 13 năm 2012 - 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản