Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
46
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013 được sắp xếp thành bộ bao gồm các đề thi được biên tập rõ ràng. Các bạn học sinh, quý thầy cô có thể dễ dàng tìm thấy đề thi phù hợp với mình tại bộ sưu tập của chúng tôi. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. Choose the correct word or phrase to fill in each of the following sentences. (3 points).
1.
Her parents still live there _________ her grandparents.
A. for
B. at
C. with
D. on
2.
Nam is _________ than Hoa.
A. tallest
B. tall
C. taller
D. more tall
3.
_________ does she live?
A. Who
B. What
C. Which
D. Where
4.
_________ are you talking to?
A. Who
B. What
C. Which
D. Where
5.
What _________ your telephone number?
A. is
B. are
C. does
D. do
6.
Hung lives _________ 67 Quang Trung Street.
A. on
B. in
C. at
D. under
7.
_________ does your mother do?
A. When
B. Where
C. What
D. Which
8.
We _________ at 7 p.m tomorrow.
A. meet
B. meets
C. will meets
D. will meet
9.
My mother takes care _________ sick children.
A. about
B. in
C. at
D. of
10.
_________ a delicious dinner!
A. It
B. Which
C. Where
D. What
11.
He works _________ the farm.
A. on
B. in
C. about
D.at
12.
Are there _________ books on the shelf? Yes, there are.
A. any
B. some
C. much
D. a
II. Complete the sentences with on , in, at, in front of. (2 points).
1.I live Ha Noi.
2.There is a lake my house.
3.I have Math Monday.
4.She has dinner 6 p.m.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013!
Đồng bộ tài khoản