Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
37
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013

Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013 mà eLib.vn cung cấp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ kiểm tra sắp tới. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi tiêu biểu để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013:

I. Choose the correct word or phrase to fill in each of the following sentences. (5 points)
1.
A nurse takes care ___________sick people.
A. for
B. of
C. to
D. at
2.
Hoa is a new student so she is very ___________.
A. happy
B. nervous
C. delicious
D. awful
3.
International Women’s Day is in ___________.
A. October
B. November
C. September
D. March
4.
My father always ___________ on our farm.
A. works
B. working
C. work
D. workes
5.
They ___________badminton next Sunday.
A. play
B. playing
C. are play
D. will play
6.
Orange is ___________ than coffee.
A. good
B. gooder
C. better
D. bad
7.
This is the ___________ film I know.
A. most
B. interesting
C. most interesting
D. more interesting
8.
___________ you be free tonight?
A. Are
B. Do
C. Will
D. Won't
9.
A ___________ bakes and sells cakes and bread.
A. writer
B. nurse
C. dentist
D. baker
10.
I hope the ___________ can repair my car quickly.
A. chemist
B. engineer
C. mechanic
D. doctor

Nhanh tay, tải miễn phí Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản