Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
47
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013

Cùng tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013, với tài liệu này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm bài kiểm tra cũng như một số kì thi khác đạt kết quả tốt nhất. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013. Mời các bạn tham khảo:

I. Choose the correct word or phrase to fill in each of the following sentences (3 points).
1.
Let’s ____________________ a cold drink in the cafeteria. – Good idea!
A. gets
B. getting
C. get
D. to get
2.
What is Lan studying? - She _________________ Physical Education.
A. study
B. studies
C. studying
D. is studying
3.
Where are the English books?
- They are on the shelves _________________ the back of the library.
A. at
B. in
C. to
D. on
4.
Hung often ___________________ soccer after school.
A. play
B. plays
C. playing
D. to play
5.
In _____________________, we learn about books and write essays.
A. Math
B. History
C. Literature
D. Physics
6.
________________ do we have Geography class? - We have it at 9.40.
A. What
B. What time
C. Where
D. How
7.
Would you like __________________ to my house for lunch? – Yes, I’d love to.
A. to come
B. come
C. comes
D. coming

Hi vọng, bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản