Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 6 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
37
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 6 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 6 năm 2012 - 2013

Tổng hợp các Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 6 năm 2012 - 2013 là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các kì thi sắp tới, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra sát với nội dung chương trình học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 6 năm 2012 - 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 6 năm 2012 - 2013 của thư viện eLib dưới đây:

I. Tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. (1 điểm)
1.
A. orchestra
B. chat
C. lunch
D. teacher
2.
A. celebration
B. collection
C.education
D. question
3.
A. relax
B. snack
C. area
D. atlas
4.
A. receive
B. score
C. scout
D. comics
5.
A. rehearse
B. hour
C. household
D. horrible
II. Chọn đáp án đúng để hoàn thành những câu sau. (2.5 điểm)
1.
His birthday is on the ________ of May.
A. three
B. third
C. thirteen
D. thirteen
2.
It is an awful restaurant. It is _________ restaurant in the city.
A. good
B. bad
C. better
D. the worst
3.
Lan enjoys _________ badminton very much.
A. play
B. plays
C. playing
D. to play
4.
We have four _________ today.
A. classes
B. class
C. period
D. subject

Hy vọng rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 6 năm 2012 - 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản