Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 8 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 8 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 8 năm 2012 - 2013

Bạn muốn tìm kiếm nhiều đề thi ôn tập cho kì kiểm tra? Hãy đến với bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 8 năm 2012 - 2013 được thư viện eLib sắp xếp và tuyển chọn dưới đây. Thông qua các đề thi hay trong bộ sưu tập sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 8 năm 2012 - 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 8 năm 2012 - 2013:

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from that of the other. (1.25 points)
1.
A. climb
B. able
C. brave
D. suburb
2.
A. weak
B. wealthy
C. peanut
D. measles
3.
A. cooked
B. brushed
C. danced
D. needed
4.
A. cousin
B. catch
C. circus
D. culture
5.
A. painted
B. joined
C. preferred
D. stayed
II. Choose the best answer. (3.75 points)
1.
My aunt tells us a lot ________you.
A. of
B. about
C. at
D. on
2.
Wash vegetables and fruit before ________.
A. cooking and eating
B. to cook and to eat
C. cook and eat
D. cooking and eat
3.
- ________ do you brush your teeth? – Twice a day.
A. How much
B. How often
C. How far
D. How long

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 8 năm 2012 - 2013 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản