Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 14 đề thi

0
270
lượt xem
4
download
Xem 14 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết  lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013

Khi làm bài kiểm tra, một trong những điều kiện tiên quyết để dành được tối đa điểm số đó là hiểu rõ và làm quen với cấu trúc đề thi. Nếu nắm rõ cấu trúc của bài thi (đề thi), bạn sẽ có chiến lược làm bài phù hợp, tiết kiệm được thời gian và dành trọn số điểm của từng phần. Để thuận lợi hơn cho việc tham khảo của bạn, chúng tôi xin giới thiệu BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013 dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Choose the correct word or phrase to fill in each of the following sentences (5 points).
1.What an _________ kitchen!
A. amaze
B. amazes
C. amazing
2.A _________ takes care of sick people.
A. teacher
B. doctor
C. engineer
3.Which is the _________ expensive in the shop?
A. more
B. most
C. the most
4._________ do you get up?
A. What
B. What time
C. Where
5.There _________ a lot of books in our school library.
A. is
B. are
C. am
6.Which is _________ river in Viet Nam?
A. longest
B. longer
C. the longest
7.Ba never _________ to class early.
A. go
B. goes
C. going
8.How _________ is it from here to the nearest station?
A. many
B. long
C. far
9.My tooth doesn't stop hurting. I will go to see my _________.
A. writer
B. nurse
C. dentist
10.I hope the _________ can repair my car quickly.
A. chemist
B. engineer
C. mechanic

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản