Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014 trường THCS Núi Đèo

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 2 đề thi

0
84
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014 trường THCS Núi Đèo

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014 trường THCS Núi Đèo

Chia sẻ thêm phần tài liệu ôn tập cho các bạn học sinh, thư viện eLib xin giới thiệu bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014 trường THCS Núi Đèo. Bao gồm nhiều đề thi hay được chọn lọc khá kĩ, bộ đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích để tham khảo và ôn tập cho quý thầy cô và các em học sinh. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014 trường THCS Núi Đèo

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014 trường THCS Núi Đèo dưới đây:

I. Listen then complete the sentences (2ps)
(Nghe và hoàn thành các câu sau)
1. Her name is …………
2. Her birthday is on …………….
3. She’ll be ………. on her next birthday.
4. She lives at …………….
5. She lives with her …………..and…………
6. Her telephone number is …………….
7. She’s very ……….because she doesn’t have any friends.
II. Read the text and answer the questions: (2 ps)
( Đọc bài và trả lời câu hỏi)
John is a student in class 7A. His full name is John Smith. He is 13 years old now. John lives with his parents at 245/14 Saint Street. John’s house is very large and comfortable. It has a bright living room, four lovely bedrooms, 2 modern bathrooms and a convenient kitchen. There is a nice yard in front of his house. John’s mother often grows flowers in the yard. John and his younger sister always do the morning exercise in the yard. In the evenings, his family often sits together and watches the stars in the sky.
1. How old will John be on his next birthday?
2. How many rooms are there in his house?
3. Does John’s mother often grow vegetables in the yard?
4. What does his family often do in the evenings?
III. Choose the odd one out (2ps)
( Chọn 1 từ khác loại)
1. a. nervous b. convenient c. awful d. kitchen
2. a. classroom b. bathroom c. living room d. bedroom
3. a. from b. with c. far d. of
4. a. sometimes b. soon c. often d. friend
5. a. Summer b. September c. August d. February
6. a. second b. eight c. first d. third
7. a. many b. a lot of c. one hundred d. much
8. a. birthday c. invite c. nice d. five

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014 trường THCS Núi Đèo để xem.
Đồng bộ tài khoản