Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh trường THCS Lê Quý Đôn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
99
lượt xem
6
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh trường THCS Lê Quý Đôn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh trường THCS Lê Quý Đôn

Để củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm được cấu trúc ra đề thi và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành trong kỳ thi sắp tới. Hãy tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh trường THCS Lê Quý Đôn. Hy vọng rằng BST sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh trường THCS Lê Quý Đôn

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh trường THCS Lê Quý Đôn dưới đây:

I/ Complete the sentences , Use the words in the box: ( 2,5 ms )
am , are , will , your , her
1/ Where ................. you from ?
2/ I ................. from Hue 4/ This is my aunt, ................ name is Lien
3/ What/ s ................ name ? 5/ I ............... be busy tomorrow I/ m Hoa
II / Choose A, B, D, or D to complete the sentences (2,5 ms):
1/ .................. class are you in ?
A. Where B. What C. How D. How many
2/ Hoa lives..............her uncle and aunt in Ha Noi.
A. on B. at C.in D. with
3/ ...............do you go to school ? – By bike
A. How B. Where C. Do D. when
4/ ..........................is it from your house to school?
A. How often B. How many C. How long D. How far
5/ Minh .....................television every night.
A. watch B. watches C. to watch D. watching
6/ Ha Noi is a big city , but it is ..................than Ho Chi Minh City.
A. smaller B. The smaller C. smallest D. the smallest
7/ What is ...................telephone number?
A. you B. she C. hers D. her
8/ We will..................our old friends next Sunday.
A. to meet B. meets C. meet D. meeting
9/ What .............. old bike !
A. an B. a C. the D. that
10/ He teaches at a high school. He is.................................
A. a teacher B. a doctor C. a journalist D. a worker
III/ Write questions for the following answers: ( 2,5 ms)
1.His family name is Tran
2. My telephone number is 3.772.710
3. I live at 36 Hung Vuong street
4. She lives with her parents
5. My mother is a teacher.

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tiếng Anh trường THCS Lê Quý Đôn là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.
Đồng bộ tài khoản