Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tiếng Anh

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 497 đề thi

0
12.971
lượt xem
0
download
Xem 497 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tiếng Anh

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tiếng Anh

Thông qua việc giải từng đề thi cụ thể trong bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tiếng Anh này sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập và nắm vững thêm các phần kiến thức đã được học. Chúng tôi hi vọng, bộ đề này là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tiếng Anh

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tiếng Anh là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I. Chọn câu trả lời đúng nhất. (2 điểm)
1.
There is a vase with flowers _________ the table.
A. at
B. in
C. on
D. above
2.
We like our math teacher because of his sense of ________.
A. sociable
B. humor
C. generous
D. kind
3.
You must _________ your homework at home.
A. to finish
B. finish
C. finishes
D. finished
4.
She went to class late __________ she watched TV late last night.
A. because
B. why
C. so
D. that
5.
We ought to ______ the wardrobe in the corner opposite the bed.
A. putting
B. puts
C. put
D. putted
6.
Nam has to finish the work ______.
A. himself
B. themselves
C. herself
D. hisself
7.
The sun ______ in the east.
A. rose
B. rise
C. rises
D. raise
8.
You must not let children play in the kitchen. The kitchen is a ______ place.
A. danger
B. safe
C. dangerously
D. dangerous
9.
She isn't old enough ________ horor film.
A. seeing
B. to see
C. sees
D. seen
10.
Nam _______ to see the movie tonight.
A. is
B. am
C. are
D. is going
II. Chọn từ có phần im đậm có cách phát âm khác với các từ còn lại. (1 điểm)
1.
A. chess
B. children
C. chemistry
D. chicken
2.
A. conduct
B. customer
C. upstairs
D. introduce
3.
A. invented
B. stopped
C. walked
D. looked
4.
A. house
B. sound
C. ought
D. counter

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tiếng Anh sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản