Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2014 - 2015

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 37 đề thi

0
271
lượt xem
8
download
Xem 37 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2014 - 2015

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2014 - 2015

Để củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm được cấu trúc ra đề thi và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành trong kỳ thi sắp tới. Hãy tham khảo hơn 30 đề thi trong bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2014 - 2015. Hy vọng rằng BST sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2014 - 2015

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2014 - 2015 dưới đây:

I. Find the word that has the underlined letters pronounced differently from the others.(1pt)
1. A. decided B. wanted C. happened D. completed
2. A. compile B. prison C. competition D. religious
3. A. Christmas B. church C. character D. school
4. A. cave B. statue C. later D. ancient
II. Circle the right answer A, B, C, or D.(2.5pts)
1. The Hanging Gardens of Babylon is one of the….....….........….of the world.
A. buildings
B. walls
C. wonders
D. strangers
2. Mr Ba is always................ to work late.
A. to go
B. going
C. went
D. gone
3.Do you know how ................fire without using the matches ?
A. make
B. making
C. to make
D. to made
4.Have you ever been to a....................................................festival?
A. bull-fight
B. bull-fighting
C. fighting-bull
D. fight-bull
5. I was reading................... my mother was watching TV with my father.
A. when
B. while
C. who
D. which

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2014 - 2015 và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản