Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tiếng Anh trường THCS Thuý Nga năm 2011 - 2012

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
30
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tiếng Anh trường THCS Thuý Nga năm 2011 - 2012

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tiếng Anh trường THCS Thuý Nga năm 2011 - 2012

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức, kĩ năng cơ bản, và biết cách vận dụng giải các bài tập Tiếng Anh một cách nhanh nhất và chính xác. Hãy tham khảo bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tiếng Anh trường THCS Thuý Nga năm 2011 - 2012 được Thư viện eLib tổng hợp và giới thiệu dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tiếng Anh trường THCS Thuý Nga năm 2011 - 2012

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tiếng Anh trường THCS Thuý Nga năm 2011 - 2012:

A.Language focus:
I. Choose the word that has the underlineed part pronouned differently from of the others(1p)
1. a. seat b. great c. seaside d. beach
2. a. sights b. flight c. villages d. tribes
3. a. glassware b. fabric c. language d. pancake
4. a.stamps b. trains c. hotels d. caves
II.Choose the best word to fill in the blank (2p)
1. A new hospital .........next year.
A. will build B. will be built C. will be building D. build
2. Would you mind ........... some paper from table?
A. getting B. get C. gets D. got
3. Do you mind if I ...............the door?
A. opening B. open C. opens D. opened
4. Many people wear shoes made from.................
A. can B. old cartire C. bottle D. glass
5. It is easy...........this exercise.
A. understands B.understand C. to understand D. understood
6.Nha Trang, a beautiful city belong to Khanh Hoa province, is a ________ resort.
A. mountainous B. seaside C. village D. countryside
7. I went to the school in order to............ my friends
A. to see B. seeing C. see D. saw
8. Would you mind if I........... the door ?
A. closed B. to close C. closing D. close
III.Give correct form of the verbs (2p)
1. They ( watch ) ………………………………………. TV since 8 o’clock
2. The girls (play) ………………………………………. chess are Hoa and Mai
3. It’s intersesting ( go) …………………………….camping in the countryside.
4. Would you mind ( move ) ………………………………. the bike ?

Chúng tôi mong rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tiếng Anh trường THCS Thuý Nga năm 2011 - 2012 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản