Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tin học trường THCS Số 1 Bắc Lý

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 6 đề thi

0
127
lượt xem
0
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tin học trường THCS Số 1 Bắc Lý

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tin học trường THCS Số 1 Bắc Lý

Thư viện eLib.vn giới thiệu tới các bạn bộ đề kiểm tra Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tin học trường THCS Số 1 Bắc Lý chọn lọc, đây là đề kiểm tra được biên soạn theo sát chương trình học, giúp bạn ôn thi Tin học hiệu quả. Chúc các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tin học trường THCS Số 1 Bắc Lý

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tin học trường THCS Số 1 Bắc Lý:

Câu 1: (1,5 điểm) Những từ nào dưới đây là từ khóa chương trình:
Tinhoc;
Uses;
Begin;
Program;
Writeln.
Câu 2: (2,0 điểm) Nêu chức năng và ý nghĩa của các lệnh: Writeln('5+20=','20+5'); và Writeln('15+20=', 20+5);
Câu 3: (1,5 điểm) Hãy liệt kê các lỗi (Nếu có) trong chương trình Pascal dưới đây và sửa lại cho đúng.
Program tinh tien;
Uses crt;
Var soluong : integer;
Dgia, thanhtien : read;
Thongbao = string;
Const phi = 10000;
Begin
Clrscr;
Thongbao:= ‘ tong so tien phai thanh toan : ‘;
Write ( ‘ dongia = ‘); Readln ( dgia);
Write ( ‘ soluong=’); Readln ( soluong);
Thanhtien := soluong*dgia+phi;
Writeln ( thongbao, thanhtien :10:2);
Readln
End.
Câu 4: (2,0 điểm) Xác định dữ liệu vào và dữ liệu ra. Sau đó viết thuật toán cho biết 3 số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không.
Câu 5: (3,0 điểm) Viết chương trình tính điểm trung bình 3 môn học Toán, Lý, Hóa. Biết rằng điểm 3 môn học được nhập từ bàn phím; Công thức tính điểm trung bình: DTB= (T + L +H )/ 3. Sau đó in DTB ra màn hình. Writeln('5+20=','20+5'); và Writeln('5+20=',20+5);

Nhanh tay, tải miễn phí Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Tin học trường THCS Số 1 Bắc Lý này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản