Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Sinh học trường THCS DTNT Đăk Hà

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
21
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Sinh học trường THCS DTNT Đăk Hà

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Sinh học trường THCS DTNT Đăk Hà

Đây là bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Sinh học trường THCS DTNT Đăk Hà nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn thi, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các dạng đề kiểm tra một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Sinh học trường THCS DTNT Đăk Hà

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Sinh học trường THCS DTNT Đăk Hà được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 ĐIỂM)
Khoanh tròn chữ cái in hoa (A, B, C, D) chỉ phương án trả lời đúng nhất:
Câu 1: Menđen đã giải thích quy luật phân li bằng
A. sự phân li ngẫu nhiên của các cặp NST đồng dạng trong giảm phân
B. giả thuyết giao tử thuần khiết
C. hiện tượng phân li các cặp NST trong nguyên phân
D. hiện tượng trội hoàn toàn
Câu 2: Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì
A. F1 phân li theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn
B. F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn
C. F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ và F2 phân li theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn
D. F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 1 trội : 1 lặn
Câu 3:Đối với loài sinh sản sinh dưỡng và sinh sản vô tính, cơ chế nào duy trì ổn định bộ NST đặc trưng cho loài?
A. Nguyên phân
B. Giảm phân
C. Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh
D. Thụ tinh
Câu 4: Kiểu gen tạo được 4 loại giao tử là
A. AABB B. AaB
b C. AaBB D. aabb
Câu 5: Theo qui luật Menden phép lai nào dưới đây gen lặn biểu hiện được ở kiểu hình
A. AA x Aa
B. AA xAA
C. AAx aa
D. Aa x Aa

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Sinh học trường THCS DTNT Đăk Hà trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản