Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Sinh học trường THCS Thắng Thùy - Vĩnh Long

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Sinh học trường THCS Thắng Thùy - Vĩnh Long

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Sinh học trường THCS Thắng Thùy - Vĩnh Long
Mô tả bộ sưu tập

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh lớp 9 đang chuẩn bị có bài kiểm tra 1 tiết môn Sinh học trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Sinh học trường THCS Thắng Thùy - Vĩnh Long. Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu trong bộ sưu tập nhé!

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Sinh học trường THCS Thắng Thùy - Vĩnh Long

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Sinh học trường THCS Thắng Thùy - Vĩnh Long
Tóm tắt nội dung

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Sinh học trường THCS Thắng Thùy - Vĩnh Long được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

A.TRẮC NGHIỆM: 3 điếm (mỗi ý đúng : ( 0,25 điểm)
I.Chọn ý đúng nhất trong các câu sau :
1 . Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở chu kỳ nào trong quá trình phân bào của tế bào.
a . kì trung gian
b. Kì giữa
c. kì đầu
d. kì sau
e. kì cuối
2. Nếu 2 gen tương ứng không giống nhau thì cơ thể mang gen đó gọi là :
a. Cơ thể lai .
b.Thể đồng hợp.
c. Thể dị hợp
d.Cả avà b.
3 . Nếu gen trội là trội hoàn toàn thì kiểu gen nào dưới đây có chung kiểu hình.
a. AABB và AaBb
b. AaBb và A abb
c. Aabb và aabb
d . a aBb và aabb
4. Đối với loài sinh sản sinh dưỡng và sinh sản vô tính, cơ chế nào duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài :
a. nguyên phân.
b. Giảm phân.
c. Nguyên phân- giảm phân- thụ tinh.
d. Cả a,b.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Sinh học trường THCS Thắng Thùy - Vĩnh Long!
Đồng bộ tài khoản