Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
88
lượt xem
7
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013

Với kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô, bạn bè trong các kì thi khiến các em gặp rất nhiều áp lực. Hiểu được điều đó, chúng tôi đã tuyển chọn ra Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013 giúp các em tham khảo, ôn tập dễ dàng hơn. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013 của thư viện eLib dưới đây:

I. Chọn đáp án đúng nhất trong A, B, C hoặc D để điền vào chỗ trống. (2 điểm)
1.
I wish she ________so sad now.
A. hadn’t looked
B. didn’t look
C. hasn’t look
D. doesn’t look
2.
I __________ English here since I graduated from university.
A. teach
B. taught
C. have taught
D. am teaching
3.
A new hospital _________ next year.
A. is built
B. will be built
C. will build
D. build
4.
The students used to _______ volleyball in that ground area.
A. play
B. played
C. playing
D. be played
5.
She arrived _______ four o’clock _______ the afternoon.
A. at/ on
B. in/ in
C. at/ in
D. on/ in
6.
I have studied English _______ more than three years.
A. for
B. in
C. since
D. at
7.
Hurry up! We don`t have enough time. If only we ________ more time we could
take some more photographs.
A. had
B. have
C. had had
D. would have
8.
Every afternoon she _______ for a walk in the garden.
A. will go
B. is going
C. has gone
D. goes
9.
Nam _________ a scholarship last year .
A. was awarded
B. awarded
C. awards
D. is awarded
10.
Minh ______ me on the street last Sunday.
A. see
B. sees
C. saw
D. has seen
II. Chọn từ gạch dưới có phát âm khác với các từ còn lại. (1.5 điểm)
1.
A. primary
B. divide
C. comprise
D. religion
2.
A. school
B. children
C. Chinese
D. church
3.
A. abroad
B. primary
C. pen pal
D. additional
4.
A. stopped
B. designed
C. embroidered
D. mentioned
5.
A. enough
B. laugh
C. cough
D. plough

Hy vọng rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản