Đề kiểm tra 1 tiết môn Công nghệ lớp 10

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 151 đề thi

0
5.501
lượt xem
5
download
Xem 151 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Công nghệ lớp 10

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Công nghệ lớp 10

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh lớp 10 đang chuẩn bị có bài kiểm tra 1 tiết môn Công nghệ trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết môn Công nghệ lớp 10. Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu trong bộ sưu tập nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Công nghệ lớp 10

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 1 tiết môn Công nghệ lớp 10 được trích từ tài liệu:

I.Phần trắc nghiệm(8 điểm):
Câu 1: Bộ phận nào của keo đất có khả năng trao đổi ion với các ion trong dung dịch đất:
A. Lớp ion quyết định điện B. Lớp ion bất động
C.Lớp ion khuếch tán D. Nhân keo
Câu 2: Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng:
A. Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng
B. Đưa giống mới phổ biến nhanh vào sản xuất
C. Đưa giống tốt phổ biến nhanh vào sản xuất
D. Sản xuất hạt giống nguyên chủng
Câu 3: Quy trình của sản xuất giống cây thụ phấn chéo khác với cây tự thụ phấn là
A. Sản xuất ra hạt giống xác nhận
B. Lựa chọn ruộng sản xuất giống ở khu cách li
C. Không cần lựa chọn ruộng sản xuất giống ở khu cách li
D. Chọn lọc ra các cây ƣu tú
Câu 4: Phân loại keo dựa vào lớp ion:
A.Quyết định điện B.Bất động C.khuếch tán D.Cả A và B
Câu 5: Yếu tố nào quyết định độ chua hoạt tính của đất:
A. Ion Al3+ trong dung dịch đất C. Ion H+ và Al3+ trên bề mặkeo đất
B. Ion Al3+ và H+ trong dung dịch đất D. Ion H+ trong dung dịch đất
Câu 6: Mục đích của thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật
A. Xác định chế độ phân bón
B. Xác định mật độ gieo trồng
C. Xây dựng quy trình kĩ thuật gieo trồng
D. Xác định thời vụ
Câu 7: Sự phản phân hóa TB la quá trình biến đổi:
A:TB chuyên hóa thành TB phôi sinh
C:TB phôi sinh thành TB hợp tử
B:TB hợp tử thành TB phôi sinh
D:TB phôi sinh thành TB chuyên hóa

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Công nghệ lớp 10 bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản