Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 8 chương 3 năm học 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
44
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 8 chương 3 năm học 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 8 chương 3 năm học 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ
Mô tả bộ sưu tập

Bạn đang gặp khó khăn trước các bài kiểm tra 1 tiết và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Hãy tham khảo bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 8 chương 3 năm học 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn thi tốt.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 8 chương 3 năm học 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 8 chương 3 năm học 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ
Tóm tắt nội dung

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 8 chương 3 năm học 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ:

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?
Câu 2: Phương trình 2x – 4 = 0 tương đương với phương trình:
Câu 3: Điều kiện xác định của phương trình là:
Câu 4: Phương trình bậc nhất 3x – 1 = 0 có hệ a, b là:
A. a = 3 ; b = 0 B. a = 3; b = - 1
C. a = -1; b = 3 D. a = 3; b = 1
Câu 5: Tập nghiệm của phương trình (x2 + 1)(x – 2) = 0 là:
Câu 6: Phương trình –x + b = 0 có một nghiệm x = 1, thì b bằng:
A. 2 B. – 1
C. 0 D. 1
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: (4 điểm). Giải các phương trình sau:
Bài 2: (2 điểm).
Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Đến B người đó nghỉ 15 phút rồi quay về A với vận tốc 35 km/h. Biết thời gian tổng cộng hết 2 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.
Bài 3: (1 điểm). Giải phương trình

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 8 chương 3 năm học 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản