Đề kiểm tra 1 tiết môn Hình học lớp 6 chương 1 năm 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 4 đề thi

0
788
lượt xem
55
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hình học lớp 6 chương 1 năm 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hình học lớp 6 chương 1 năm 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ

Làm thế nào để tăng cường kiến thức và kỹ năng làm bài để đạt điểm cao trong bài kiểm tra 1 tiết sắp tới? Thư viện eLib gợi ý bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Hình học lớp 6 chương 1 năm 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ như một tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình ôn thi của bạn. Hi vọng, với đa dạng các bài tập trong bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn ôn tập thật hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hình học lớp 6 chương 1 năm 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 1 tiết môn Hình học lớp 6 chương 1 năm 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ được trích từ tài liệu:

I/ TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm )
Câu 1: Nếu DG + HG = DH thì:
A. D nằm giữa H và G B. G nằm giữa D và H
C. H nằm giữa D và G D. Một kết quả khác
Câu 2: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm K và L thì:
A. MK + ML = KL B. MK + KL = ML
C. ML + KL = MK D. Một kết quả khác
Câu 3: Cho đoạn thẳng MN = 8 cm. Điểm M là trung điểm của PQ thì đoạn thẳng PM =
A. 8 cm B. 4 cm C. 4,5 cm D. 5 cm
Câu 4: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi: MN
A. IM = IN B. IM IN
C. IM + IN = MN D. IM = 2 IN
Câu 5: Cho hai tia Ax và Ay đối nhau. Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay. Ta có:
A. Điểm M nằm giữa A và N
B. Điểm A nằm giữa M và N
C. Điểm N nằm giữa A và M
D. Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại.
Câu 6: Cho đoạn thẳng AB = 6 cm . Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 4 cm thì đoạn thẳng KB bằng:
A. 10 cm B. 6 cm C. 4cm D. 2cm
Câu 7: Mỗi đoạn thẳng có bao nhiêu độ dài:
A. 1 B. 2 C. 0 D. vô số
Câu 8: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu :
A. M cách đều hai điểm AB
B. M nằm giữa hai điểm A và B
C. M nằm giữa hai điểm A và B và M cách đều hai điểm A và B
D. Cả 3 câu trên đều đúng

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Hình học lớp 6 chương 1 năm 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản