Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 10 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Mỹ Phước Tây

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
50
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 10 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Mỹ Phước Tây

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 10 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Mỹ Phước Tây

Nhằm hỗ trợ học sinh trong việc tìm kiếm tài liệu học tập dễ dàng và đồng bộ, thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 10 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Mỹ Phước Tây. Gồm nhiều đề thi được chúng tôi chọn lọc khá kĩ càng. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 10 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Mỹ Phước Tây

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 10 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Mỹ Phước Tây được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Cho Li=7 Na=23 K=39 Rb=85 Cs=133 O=16 H=1 S=32 P=31 N=14 C=12 Cl=35,5 Si=28
A.PHẦN TỰ LUẬN : (8 điểm)
Câu 1.
(2 điểm) Học sinh kẻ bảng sau vào giấy bài làm và điền vào chỗ trống (…) cho
phù hợp
Nguyên tố X ( Z = 12 ) Y ( Z=17 )........................... ..........................
Cấu hình electron. ............................. ..........................
Chu kì ............................. ..........................
Nhóm ............................. ..........................
Hóa trị cao nhất với oxi. ............................ .........................
CT oxit cao nhất và tính chất. ............................. ..........................
Hóa trị trong hợp chất khí với hiđro. ............................. ..........................
Công thức hợp chất khí với hiđro. .............................
CT hiđroxit và tính chất ..........................
Câu 2. (2 điểm)
a/ A và B là hai nguyên tố thuộc cùng một nhóm A và ở hai chu kỳ liên tiếp trong hệ thống tuần hoàn. Tổng số proton của chúng là 24. Xác định tên của A, B .
b/ Hãy sắp xếp các nguyên tố : Mg , Na , K , Si theo chiều tính kim loại tăng dần.
c/ Hãy sắp xếp các nguyên tố : F , Cl , Br , I theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử .
Câu 3. (2 điểm) Hòa tan hoàn toàn 3,1 g hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liêntiếp vào nước (dư ) thu được 1,12 lít hiđro (đktc) và dung dịch X.
a/ Tìm tên hai kim loại kiềm đã cho.
b/ Tính khối lượng chất tan có trong dung dịch X.
Câu 4. (2 điểm)
Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất khí với hidrô ( X có số oxi hóa thấp nhất ) và trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b% , với a:b=40:17. Xác định tên nguyên tố X.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 10 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Mỹ Phước Tây!
Đồng bộ tài khoản