Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 đề chẵn năm 2014-2015 trường THPT Đoàn Thượng

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
64
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 đề chẵn năm 2014-2015 trường THPT Đoàn Thượng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 đề chẵn năm 2014-2015 trường THPT Đoàn Thượng

Sau những tháng ngày học tập vất vả sẽ là những kì thi đánh giá lại kiến thức của các em học sinh. Đó là những bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 hoặc là những kì thi cuối cấp. Vậy bạn đã chuẩn bị gì cho những bài kiểm tra sắp tới chưa? Hãy cùng tham khảo BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 đề chẵn năm 2014-2015 trường THPT Đoàn Thượng để có thêm tư liệu ôn tập, rèn luyện giải đề trước khi bước vào kì thi chính thức các bạn nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 đề chẵn năm 2014-2015 trường THPT Đoàn Thượng

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 đề chẵn năm 2014-2015 trường THPT Đoàn Thượng được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Câu 1( 3,0 điểm)
1/ Cho các chất: HCl, H2S, C3H5(OH)3 glixerol, C12H22O11 (saccarozơ), NaOH, Fe2(SO4)3, Fe(OH)2. Những chất nào thuộc chất điện li (chất điện li mạnh, chất điện li yếu)? Viết phương trình điện li khi hoà tan chúng vào nước.
2/ Hoà tan hoàn toàn m gam H2SO4 vào nước, thu được 400 ml dung dịch A có pH = 2.
- Xác định môi trường của dung dịch? Giải thích?
- Tính nồng độ mol/l của H2SO4 và của các ion SO42-; OH-; H+ ion trong dd A.
Câu 2 (2,0 điểm)
1/ Hoàn thành phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các cặp chất sau xảy ra trong dung dịch (nếu có).
a/ Ba(OH)2 + HNO3
b/ NaOH + FeCl3
2/ Một dd chứa a mol Mg2+, b mol Fe3+, 0,6 mol Cl-, 0,1 mol SO42-. Cô cạn dd thu được 44,5 gam rắn khan. Tính a ,b.
Câu 3( 2,0 điểm)
Cho V lít dung dịch X gồm H2SO4 0,25M và HNO3 0,25M vào 100 ml dung dịch Y gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,15M thu được dung dịch A có pH = 2 và a gam kết tủa B. Xác định V, a.
Câu 4( 3,0 điểm)
1/ Cho rất từ từ từng giọt cho đến hết 100 ml dd X gồm H2SO4 1M và HCl 1M vào 200 ml dd Y gồm Na2CO3 1M và NaHCO3 0,5M đến phản ứng hoàn toàn thu được dd Z và V lít khí (đktc). Cho dd Ba(OH)2 dư vào dd Z đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Tính giá trị V, m.
2/ Dung dịch X gồm các chất: NaAlO2 0,16 mol; Na2SO4 0,56 mol và NaOH 0,66 mol. Tính thể tích dung dịch HCl 1,25 M cần cho vào X để thu được 7,8 gam kết tủa?

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 đề chẵn năm 2014-2015 trường THPT Đoàn Thượng!
Đồng bộ tài khoản