Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (lần 1) đề chẵn năm 2012-2013 trường THPT Đoàn Thượng

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
56
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (lần 1) đề chẵn năm 2012-2013 trường THPT Đoàn Thượng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (lần 1) đề chẵn năm 2012-2013 trường THPT Đoàn Thượng

Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những câu hỏi trong bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (lần 1) đề chẵn năm 2012-2013 trường THPT Đoàn Thượng sau đây. Tài liệu phục vụ cho giáo viên tham khảo và những học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (lần 1) đề chẵn năm 2012-2013 trường THPT Đoàn Thượng

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (lần 1) đề chẵn năm 2012-2013 trường THPT Đoàn Thượng dưới đây:

Câu 1(3,0 điểm)
a/ Cho các chất: Ba(OH)2, HNO3, HF, Al(NO3)3, C3H5(OH)3 (glixerol), C6H6, CH3COOH. Những chất nào thuộc chất điện li (chất điện li mạnh, chất điện li yếu)? Viết phương trình điện li khi hoà tan chúng vào nước.
b/ Tính nồng độ mol các ion OH-, Ba2+ và pH của dung dịch Ba(OH)2 0,05M (bỏ qua sự điện li của H2O).
Câu 2(4,0 điểm)
1/ Hoàn thành phương trình dạng phân tử và ion rút gọn của các cặp chất sau xảy ra trong dd (nếu có).
a/ Ca(OH)2 + HNO3
b/ KOH + FeCl3
c/ K2SO3 + Ba(NO3)2
d/ CaCO3 + HCl.
2/ Một dung dịch Q có chứa 2 cation: 0,02 mol NH4+; 0,004 mol Fe2+; và 2 anion: x mol Cl-; 0,001 mol SO42- . Tính giá trị x.
3/ Chỉ được dùng quỳ tím, hãy phân biệt 4 dung dịch không màu sau đây chứa trong 4 lọ riêng biệt mất nhãn: H2SO4, KOH, BaCl2 và HCl.
Câu 3(3,0 điểm)
1/ Cho 200 ml dung dịch X gồm H2SO4 0,125M và HCl 0,25M tác dụng với 200 ml dung dịch Y gồm KOH 0,15M và Ba(OH)2 0,075M thu được ddG và kết tủa D.
a/ Tính pH và xác định môi trường của ddG.
b/ Cho 200 ml dung dịch X ở trên tác dụng với V ml dung dịch Ba(OH)2 0,25M. Dung dịch thu được sau phản ứng có thể hòa tan được tối đa 3,9 gam Al(OH)3. Tính V.
2/ Cho 100ml ddA gồm: ZnBr2 0,2M, FeSO4 0,1M và H2SO4 0,3M vào 1,5 lít ddB gồm Ba(OH)2 0,01M và KOH 0,08M thu được m gam chất rắn. Tính m.
Cho: Ba=127, Al=27, O=16, H=1, Zn=65, Fe=56, S=32, N=14, Cl=35,5.

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (lần 1) đề chẵn năm 2012-2013 trường THPT Đoàn Thượng để xem.
Đồng bộ tài khoản