Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (lần 1) đề chẵn năm 2012-2013 trường THPT Đoàn Thượng

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
47
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (lần 1) đề chẵn năm 2012-2013 trường THPT Đoàn Thượng

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (lần 1) đề chẵn năm 2012-2013 trường THPT Đoàn Thượng
Mô tả bộ sưu tập

Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những câu hỏi trong bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (lần 1) đề chẵn năm 2012-2013 trường THPT Đoàn Thượng sau đây. Tài liệu phục vụ cho giáo viên tham khảo và những học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi này.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (lần 1) đề chẵn năm 2012-2013 trường THPT Đoàn Thượng

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (lần 1) đề chẵn năm 2012-2013 trường THPT Đoàn Thượng
Tóm tắt nội dung

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (lần 1) đề chẵn năm 2012-2013 trường THPT Đoàn Thượng dưới đây:

Câu 1(3,0 điểm)
a/ Cho các chất: Ba(OH)2, HNO3, HF, Al(NO3)3, C3H5(OH)3 (glixerol), C6H6, CH3COOH. Những chất nào thuộc chất điện li (chất điện li mạnh, chất điện li yếu)? Viết phương trình điện li khi hoà tan chúng vào nước.
b/ Tính nồng độ mol các ion OH-, Ba2+ và pH của dung dịch Ba(OH)2 0,05M (bỏ qua sự điện li của H2O).
Câu 2(4,0 điểm)
1/ Hoàn thành phương trình dạng phân tử và ion rút gọn của các cặp chất sau xảy ra trong dd (nếu có).
a/ Ca(OH)2 + HNO3
b/ KOH + FeCl3
c/ K2SO3 + Ba(NO3)2
d/ CaCO3 + HCl.
2/ Một dung dịch Q có chứa 2 cation: 0,02 mol NH4+; 0,004 mol Fe2+; và 2 anion: x mol Cl-; 0,001 mol SO42- . Tính giá trị x.
3/ Chỉ được dùng quỳ tím, hãy phân biệt 4 dung dịch không màu sau đây chứa trong 4 lọ riêng biệt mất nhãn: H2SO4, KOH, BaCl2 và HCl.
Câu 3(3,0 điểm)
1/ Cho 200 ml dung dịch X gồm H2SO4 0,125M và HCl 0,25M tác dụng với 200 ml dung dịch Y gồm KOH 0,15M và Ba(OH)2 0,075M thu được ddG và kết tủa D.
a/ Tính pH và xác định môi trường của ddG.
b/ Cho 200 ml dung dịch X ở trên tác dụng với V ml dung dịch Ba(OH)2 0,25M. Dung dịch thu được sau phản ứng có thể hòa tan được tối đa 3,9 gam Al(OH)3. Tính V.
2/ Cho 100ml ddA gồm: ZnBr2 0,2M, FeSO4 0,1M và H2SO4 0,3M vào 1,5 lít ddB gồm Ba(OH)2 0,01M và KOH 0,08M thu được m gam chất rắn. Tính m.
Cho: Ba=127, Al=27, O=16, H=1, Zn=65, Fe=56, S=32, N=14, Cl=35,5.

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (lần 1) đề chẵn năm 2012-2013 trường THPT Đoàn Thượng để xem.
Đồng bộ tài khoản