Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 mã đề 034 trường THPT Lê Duẩn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
25
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 mã đề 034 trường THPT Lê Duẩn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 mã đề 034 trường THPT Lê Duẩn

Thông qua việc giải từng đề thi cụ thể trong bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 mã đề 034 trường THPT Lê Duẩn này sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập và nắm vững thêm các phần kiến thức đã được học. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 mã đề 034 trường THPT Lê Duẩn

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 mã đề 034 trường THPT Lê Duẩn dưới đây:

Câu 1: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 0,12 và 0,03. B. 0,03 và 0,12. C. 0,05 và 0,1. D. 0,1 và 0,05.
Câu 2: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dd nào sau đây ?
A. dd AgNO3 /NH3 dư. B. các cách trên đều đúng.
C. dd brom dư. D. dd KMnO4 dư.
Câu 3: C4H6 có bao nhiêu đồng phân mạch hở ?
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 4: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ?
A. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br . B. CH3-CH2-CH2-CH2Br.
C. CH3-CH2-CHBr-CH2Br. D. CH3-CH2-CHBr-CH3.
Câu 5: Cho ankin X có công thức cấu tạo sau :
Tên của X là:

. A. 4-metylpent-3-in. B. 2-metylpent-4-in. C. 4-metylpent-2-in. D. 2-metylpent-3-in
Câu 6: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng
A. ankađien. B. anken. C. ankin. D. ankan.
Câu 7: Cho dãy chuyển hoá sau: CH4 A B C Cao su buna. Công thức phân tử của B là
A. C4H4. B. C4H10. C. C4H6. D. C2H5OH
Câu 8: Hợp chất X có CTPT C3H6, X tác dụng với dung dịch HBr thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Vậy X là:
A. xicloropan. B. propen. C. propan. D. ispropen.
Câu 9: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH¬2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là
A. 2-etylbut-2-en. B. 3-metylpent-3-en. C. 3-metylpent-2-en. D. isohexan.
Câu 10: Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm 2 anken thu được chỉ thu được 2 ancol. X gồm
A. B hoặc D. B. CH3CH=CHCH3 và CH2=CHCH2CH3.
C. CH2=CH2 và CH2=CHCH3. D. CH2=CH2 và CH3CH=CHCH3.

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 mã đề 034 trường THPT Lê Duẩn để xem.
Đồng bộ tài khoản