Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 11 mã đề 123 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
31
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 11 mã đề 123 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 11 mã đề 123 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Trực tiếp ôn tập trên từng đề thi cụ thể, là phương pháp mà khá nhiều lớp học sinh vẫn dùng để ôn tập ở các mùa thi. Hiểu được điều đó, thư viện xin chia sẻ bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 11 mã đề 123 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng nhằm giúp các bạn học sinh quen dần với cấu trúc của đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 11 mã đề 123 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 11 mã đề 123 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: Cho các chất sau: (1) CH3−CH2−CH=CH−CH2−CH3; (2) CH3−C(CH3)=CH−CH3; (3) CH2=CH−CH2−CH=CH2; (4) CH3−CH=CH−CH3. Số chất có đồng phân hình học là
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 2: 2-metylpropan và butan khác nhau về:
A. số liên kết cộng hóa trị. B. công thức phân tử.
C. công thức cấu tạo. D. số nguyên tử cacbon.
Câu 3: Anken X có công thức cấu tạo:
A. 2-metylbut-2-en. B. 2-metylpent-1-en. C. 3-metylbut-2-en. D. 2-metylbut-3-en.
Câu 4: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây?
A. Cho canxi cacbua kỹ thuật tác dụng với nước.
B. Đun nóng natri axetat khan với hỗn hợp vôi tôi xút.
C. Đun sôi hỗn hợp etanol và axit sunfuric đặc.
D. Chưng cất phân đoạn dầu mỏ.
Câu 5: Số đồng phân cấu tạo thuộc loại ankađien ứng với công thức phân tử C 4H6 là
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 6: Hỗn hợp X gồm 2015 ankan. Đốt cháy 0,05 mol hỗn hợp X thu được a mol CO2 và x mol H2O. Biểu thức nào sau đây đúng?
A. a = x − 0,02. B. a = x − 0,07. C. a = x. D. a = x − 0,05.
Câu 7: Khi cho axetilen cộng với nước có xúc tác HgSO4 và H2SO4 thì sản phẩm thu được là
A. CH3CHO. B. H2C=CH2. C. (CH2OH)2. D. CH3CH2OH.
Câu 8: Dùng chất nào sau đây để phân biệt but-1-in và but-2-in?
A. Bột Cu. B. Dung dịch AgNO3/NH3.
C. Dung dịch KMnO4. D. Dung dịch Br2.
Câu 9: Thuốc thử thích hợp để phân biệt hexan và hex-1-en là
A. dung dịch KMnO4. B. tinh thể NaCl. C. dung dịch NaOH. D. khí CO2.
Câu 10: Công thức chung của dãy đồng đẳng ankan là
A. CnH2n−1 (n ≥ 2). B. CnH2n+2 (n ≥ 1). C. Cn+1H2n+3 (n ≥ 0). D. CnH2n (n ≥ 1).

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 11 mã đề 123 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản