Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 mã đề 208 trường THPT Nguyễn Công Phương

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
17
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 mã đề 208 trường THPT Nguyễn Công Phương

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 mã đề 208 trường THPT Nguyễn Công Phương

Trực tiếp ôn tập trên từng đề thi cụ thể, là phương pháp mà khá nhiều lớp học sinh vẫn dùng để ôn tập ở các mùa thi. Hiểu được điều đó, thư viện xin chia sẻ bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 mã đề 208 trường THPT Nguyễn Công Phương nhằm giúp các bạn học sinh quen dần với cấu trúc của đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 mã đề 208 trường THPT Nguyễn Công Phương

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 mã đề 208 trường THPT Nguyễn Công Phương dưới đây của chúng tôi.

A/ TRẮC NGHIỆM (4điểm).
Phần này gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm, đối với mỗi câu, thí sinh được chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời. Cách tô đúng là .
Câu 1: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở 40oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là:
A. CH3CH=CHCH2Br. B. CH2BrCH2CH=CH2.
C. CH3CHBrCH=CH2. D. CH3CH=CBrCH3.
Câu 2: Trong các tính chất vật lí và hóa học của axetilen sau:
1. chất khí không màu. 2. nhẹ hơn metan 3. tan tốt trong nước.
4. tham gia phản ứng trùng ngưng. 5. tham gia phản ứng kết hợp.
6. tham gia phản ứng hidrat hoá. 7. tham gia phản ứng oxi hoá.
8. tham gia phản ứng thế với ion kim loại. 9. tham gia phản ứng trùng hợp.
Những tính chất nào sai:
A. 2, 9 B. 2, 3, 4, 9 C. 3, 8, 10 D. 5, 6, 7, 8
Câu 3: Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon trong cùng một dãy đồng đẳng nếu ta thu được số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT chung của dãy là:
A. CnHn, n ≥ 2. B. CnH2n-2, n≥ 2. C. CnH2n, n ≥ 2 D. CnH2n+2, n ≥1 (các giá trị n đều nguyên).
Câu 4: Chọn chất tác dụng với HBr cho 1 sản phẩm duy nhất:
A. CH3CH2CH=CH-CH2CH3 B. CH2=C(CH3)2
C. CH2=CH-CH2CH3 D. CH3CH=CH2
Câu 5: Clo hoá CH3CH2CH3 theo tỉ lệ 1:1 thu được sản phẩm chính là sản phẩm nào cho dưới đây?
A. CH3CH=CH2 B. CH3CH2CH2Cl C. CH3CHClCH3 D. CH3CHCH3
Câu 6: Polipropilen (PP) là sản phẩm trùng hợp của:
A. CH2=CH-Cl B. CH2=CH-CH3
C. CH2=CH2 D. CH2=CH-CH=CH2

Chúng tôi mong rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 mã đề 208 trường THPT Nguyễn Công Phương sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản