Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 mã đề 253 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 mã đề 253 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 mã đề 253 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Cùng tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 mã đề 253 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, với tài liệu này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm bài kiểm tra cũng như một số kì thi khác đạt kết quả tốt nhất. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 mã đề 253 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung được trích từ BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 mã đề 253 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt:

Câu 1: Phương trình điện li nào sau đây viết đúng?
Câu 2: Nồng độ mol/l của Ba2+ và trong dung dịch Ba(NO3)2 0,040M là:
A. 0,080M và 0,040M
B. 0,040M và 0,040M
C. 0,040M và 0,080M
D. 0,040M và 0,020M
Câu 3: Chọn câu đúng trong số các câu sau đây:
A. Giá trị pH tăng thì độ bazơ tăng.
B. Dung dịch có pH<7 làm quỳ tím hoá xanh.
C. Dung dịch có pH>7 làm quỳ tím hoá đỏ.
D. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.
Câu 4: Trong dung dịch các chất sau đây, dãy chất nào đều là chất điện li?
A. H2S, CaCl2, KClO3, Ba(OH)2.
B. K2S, H2SO3, glixerol, KOH.
C. H2SO4, NaClO, Ca(OH)2, C2H5OH.
D. HClO4, Na2SO3, HF, Saccarozơ.
Câu 5: Chọn câu đúng.
Sự điện li là:
A. những chất phân li gần như hoàn toàn trong dung dịch.
B. quá trình phân li các chất trong nước ra ion.
C. các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do trong dung dịch.
D. những chất chỉ phân li một phần trong dung dịch, phương trình điện li được biểu diễn bằng dấu

Hãy tham khảo tài liệu trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 mã đề 253 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt đầy đủ hơn bằng cách đăng nhập và download tài liệu, để sử dụng tài liệu một cách thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập!
Đồng bộ tài khoản