Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 năm 2013-2014 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 4 đề thi

0
112
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 năm 2013-2014 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 năm 2013-2014 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 năm 2013-2014 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Bộ đề kiểm tra được chọn lọc từ các năm trước, nội dung đa dạng sẽ giúp các em làm quen với các dạng bài tập khó, cấu trúc dạng đề kiểm tra. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 năm 2013-2014 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 năm 2013-2014 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng dưới đây:

Câu 1. Muối nào bị phân huỷ tạo dung dịch có muôi trường pH > 7:
A. NH4Cl B. Na2S C. NaNO3 D. KCl
Câu 2. Nhỏ vài giọt dung dịch FeCl3 vào dung dịch Na2CO3 thì có hiện tượng:
A. Xuất hiện kết tủa và sủi bọt khí. B. Không xảy ra phản ứng
C. Xuất hiện kết tủ D. Sủi bọt khí
Câu 3. Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,2M với 100 ml dung dịch gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M thu được dung dịch (X). Giá trị pH của dung dịch X là
A. 1,2. B. 13. C. 1,0. D. 12,8.
Câu 4. Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết ở 250C, Ka của CH3COOH là 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch X ở 250C là
A. 2,88 B. 4,24 C. 1,00 D. 4,76
Câu 5. Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 năm 2013-2014 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng để xem.
Đồng bộ tài khoản