Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) đề số 1 trường THPT Nguyễn Việt Hồng

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
43
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) đề số 1 trường THPT Nguyễn Việt Hồng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) đề số 1 trường THPT Nguyễn Việt Hồng

Tiếp sức cho các bạn học sinh đang ôn thi có thể dễ dàng sưu tập được nhiều dạng đề thi chính thức của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) đề số 1 trường THPT Nguyễn Việt Hồng. Hy vọng rằng, bộ đề kiểm tra này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) đề số 1 trường THPT Nguyễn Việt Hồng

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) đề số 1 trường THPT Nguyễn Việt Hồng được trích từ tài liệu:

Câu 1 : Isopren tác dụng với Br2(tỷ lệ 1:1) cho tối đa số sản phẩm hữu cơ là :
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 2 : Cho các phản ứng sau:
1/ C2H4 + Br2 -> C2H4Br2
2/ C2H2 + H2O ->CH3CHO
3/ 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O ->3C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH
4/ C2H2 + HCl ->CH2=CH-Cl
5/ C4H6 + 11/2O2 -> 4CO2 + 3H2O
Các phản ứng thuộc loại phản ứng cộng gồm:
A. 1,2,3,4 B. 1,2,3,5 C. 1,2,4 D. 1,2,4,5
Câu 3 : somolCO2
Đốt cháy một hidro cacbon X ta thu được = 2 . Vậy X có somolH 2O thể là : CnHn (n:chẵn)
A. C4H4 B. C. C2H2 D. C3H4
Câu 4 : Hợp chất nào sau đây có đồng phân cis-trans:
A. CH3CH=C(CH3)2 B. CH3CH2CH=CH(CH3)2
C. CH3CH2C≡CCH3 D. CH2=CHCH2CH3
Câu 5 : Ankin là những hydrocacbon không no mạch hở có công thức phân tử tổng quát là: 
A. CnH2n+2 (n≥1)B. CnH2n ( n≥2) C. CnH2n-2 (n≥ 2) D. CnH2n-2 (n≥3)

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) đề số 1 trường THPT Nguyễn Việt Hồng bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản